Členská schôdza DVNL obce Staškov za rok 2019 - zmena termínu uskutočnenia

Vážení členovia Družstva vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na zasadnutí členov predstavenstva DVNL obce Staškov dňa 17. 08. 2020 bolo členmi predstavenstva schválené posunutie termínu uskutočnenia členskej schôdze DVNL obce Staškov.

Nový termín uskutočnenia členskej schôdze je 18. 10. 2020.

Zároveň sa posúva termín na podanie oznámenia kandidatúry do volieb do orgánoch DVNL obce Staškov – predstavenstvo, kontrolná komisia, delegát za roľu, do 06. 09. 2020.

Členovia, ktorí majú záujem,nech kontaktujú svojho delegáta za roľu, alebo sa hlásia v kancelárii DVNL obce Staškov do uvedeného termínu

Prosíme dodržať uvedený termín. Po tomto termíne nebudú kandidátky akceptované z dôvodu prípravy hlasovacích a volebných lístkov na členskú schôdzu DVNL obce Staškov.

 

                                                                                                                     Predstavenstvo DVNL obce Staškov

 
 

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov © 2014