Orgány družstva

Predstavenstvo:

  • RNDr. Sabela Ján       - predseda predstavenstva                            
  • Janošec Ján                - podpredseda predstavenstva
  • Blažíček Miroslav       - člen predstavenstva            
  • Jaroš Pavol                  - člen predstavenstva            
  • Ing. Jurga Stanislav   - člen predstavenstva            
  • Mgr. Latka Jozef         - člen predstavenstva
  • Matlák Pavel                - člen predstavenstva            

Kontrolná komisia:

  • Bc. Tahotná Jana     - predseda kontrolnej komisie
  • Machovčák Vladimír- člen kontrolnej komisie
  • Veselovská Mária     - člen kontrolnej komisie       
   

Miestni delegáti:

 

Kamenišťaská roľa: Blažíček Miroslav
Švadľacka roľa: Kováčiková Ľudmila
Ficková roľa: Badura Štefan
Šinaľska roľa: Heglasíková Terézia
Ulichová roľa: Hlubina Jozef
Mišinská roľa: Gulčíková Terézia
Baligová roľa: Balala Ladislav
Murgašská roľa: Machovčák Vladimír

 

Šimulacka roľa: Janošec Ján
Vyhniarska roľa: Kuchyňková Emília
Liková roľa: Šopor Štefan
Martinská roľa: Belko Jozef
Uhrová roľa: Mgr. Latka Jozef
Kotasová roľa: Jaroš Pavol
Kozubová roľa: Belko Martin
Matlacká roľa: RNDr. Sabela Ján

Za Bahanou: Cudráková Anna

 OLH: Ing. Ľuboš Greguš

 Účtovníčka: Júlia Nekorancová

 
 

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov © 2014