Orgány družstva

Predstavenstvo:

  • RNDr. Ján Sabela     - predseda predstavenstva
  • Ján Janošec             - podpredseda predstavenstva
  • Terézia Šupčíková    - člen predstavenstva
  • Mgr. Jozef Latka      - člen predstavenstva
  • Mgr. Ján Kubošek    - člen predstavenstva

Kontrolná komisia:

  • Ing. Stanislav Jurga
  • Mgr. Oľga Varsavíková
   

Miestni delegáti:

 
Kamenišťaská roľa: Miroslav Blažíček
Švadľacka roľa: Ľudmila Kováčiková
Ficková roľa: Štefan Badura
Šinaľska roľa: Terézia Heglasíková
Ulichová roľa: Jozef Hlubina
Mišinská roľa: Jarmila Hrtusová
Baligová roľa: Ladislav Balala
Murgašská roľa: Vladimír Machovčák

Šimulacka roľa: Ján Janošec
Vyhniarska roľa: Emília Kuchyňková
Liková roľa: Štefan Šopor
Martinská roľa: Jozef Belko
Uhrová roľa: Mgr. Latka Jozef
Kotasová roľa: Pavol Jaroš
Kozubová roľa: Martin Belko
Matlacká roľa: Mgr. Ján Kubošek

Za Bahanou: Anna Cudráková

 OLH: Ing. Ľuboš Greguš

 Účtovníčka: Júlia Nekorancová

 
 

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov © 2014