Čerpanie dovolenky

 

Oznamujeme členom DVNL a vlastníkom lesných pozemkov, že v dňoch  21. 06. 2021 – 25. 06. 2021 bude kancelária zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

 

 

Členská schôdza DVNL obce Staškov za rok 2019 - zrušenie termínu

Aktualizácia 13. 11. 2020

Vážení členovia DVNL obce Staškov,

týmto Vám oznamujeme, že členská schôdza DVNL obce Staškov, ktorá sa mala uskutočniť dňa 18. 10. 2020 sa neuskutoční.

Dôvodom zrušenia termínu je mimoriadna situácia a stav v súvislosti s ochorením COVID-19. Zrušenie členskej schôdze je v súvislosti s nariadením vlády č. 184/2020.

Nový termín uskutočnenia členskej schôdze bude stanovený do troch týždňov od uvoľnenia opatrení a nariadení vlády SR.

Zároveň Vás informujeme, že podanie kandidatúry do orgánov DVNL obce Staškov a prijímanie nových členov DVNL obce Staškov je možné aj naďalej.

O pozastavení prijímania kandidatúry do volieb do orgánov DVNL obce Staškov a prijímania nových členov DVNL obce Staškov z dôvodu prípravy členskej schôdze a hlasovacích lístkov Vás budeme vopred informovať.

Predstavenstvo DVNL obce Staškov

 

Členská schôdza DVNL obce Staškov za rok 2019

Vážení členovia DVNL obce Staškov,

v rámci prípravy členskej schôdze za rok 2019 Vám predstavujeme kandidátov do volieb do orgánov DVNL obce Staškov, aktualizovaný k 06. 09. 2020:

 

      Predstavenstvo                                                                   Kontrolná komisia

 1. Baculák Peter Ing., Staškov                                                  1. Gulčíková Terézia, Staškov
 2. Belko Martin, Staškov                                                            2. Machovčák Vladimír, Staškov
 3. Blažíček Miroslav, Staškov                                                    3. Šupolová Terézia, Staškov
 4. Cudráková Anna, Staškov                                                      4. Tahotná Jana Bc., Staškov
 5. Hlubina Jozef, Staškov                                                           5. Varsavíková Oľga Mgr., Staškov
 6. Janošec Ján, Staškov                                                             6. Veselovská Mária, Staškov
 7. Jaroš Pavol, Staškov
 8. Jurga Stanislav Ing., Staškov
 9. Kubošek Ján Mgr., Staškov
 10. Latka Jozef Mgr., Staškov
 11. Machovčák Vladimír, Staškov
 12. Matlák Pavel, Turzovka
 13. Sabela Ján RNDr., Staškov
 14. Šupčíková Terézia, Staškov
 15. Tahotná Jana Bc., Staškov
 16. Varsavíková Oľga Mgr., Staškov

 

Delegát za roľu

Bahana                         Cudráková Anna, Staškov

Baligová                        Balala Ladislav, Staškov

Ficková                         Badura Štefan, Staškov

Kamenišťacká              Blažíček Miroslav, Staškov

                                       Šupčíková Terézia, Staškov

Kotasová                      Jaroš Pavol, Staškov

Kozubová                     Belko Martin, Staškov

Martinská                     Belko Jozef, Staškov

Matlacká                      Kubošek Ján Mgr., Staškov

Mišinská                       Gulčíková Terézia, Staškov

Murgašská                   Machovčák Vladimír, Staškov

Liková                           Šopor Štefan, Staškov

Šimuľacká                   Janošec Ján, Staškov

Šinaľská                       Heglasíková Terézia, Staškov

Švadľacká                    Kováčiková Ľudmila, Staškov

Uhrová                          Latka Jozef Mgr., Staškov

Ulichová                        Hlubina Jozef, Staškov

Vyhňarská                     Kuchyňková Emília, Staškov

 

Členská schôdza DVNL obce Staškov za rok 2019 - zmena termínu uskutočnenia

Vážení členovia Družstva vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na zasadnutí členov predstavenstva DVNL obce Staškov dňa 17. 08. 2020 bolo členmi predstavenstva schválené posunutie termínu uskutočnenia členskej schôdze DVNL obce Staškov.

Nový termín uskutočnenia členskej schôdze je 18. 10. 2020.

Zároveň sa posúva termín na podanie oznámenia kandidatúry do volieb do orgánoch DVNL obce Staškov – predstavenstvo, kontrolná komisia, delegát za roľu, do 06. 09. 2020.

Členovia, ktorí majú záujem,nech kontaktujú svojho delegáta za roľu, alebo sa hlásia v kancelárii DVNL obce Staškov do uvedeného termínu

Prosíme dodržať uvedený termín. Po tomto termíne nebudú kandidátky akceptované z dôvodu prípravy hlasovacích a volebných lístkov na členskú schôdzu DVNL obce Staškov.

 

                                                                                                                     Predstavenstvo DVNL obce Staškov

Zmena stránkových dní

Zmena stránkových dní

Pondelok: nestrankový deň

Utorok od 8:00 - 14:00 - administratívna agenda

Streda  od 8:00 - 16:00 - vyplácanie nájomného

Štvrtok : nestrankový deň

Piatok:   nestrankový deň

 

 

                                    

 
 

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov © 2014