Pozvánka na členskú schôdzu

Dňa 26. 05. 2019 sa uskutoční schôdza členov Družstva vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov

Pozvánka v prílohe

Zmena stránkových dní

Zmena stránkových dní

Pondelok: nestrankový deň

Utorok od 8:00 - 14:00 - administratívna agenda

Streda  od 8:00 - 16:00 - vyplácanie nájomného

Štvrtok : nestrankový deň

Piatok:   nestrankový deň

 

 

                                    

Oznámenie o leteckej aplikácii

DVNL obce Staškov oznamuje, že v dňoch od 27.09.2016 - 30.09.2016 bude prebiehať letecká aplikácia organominerálného hnojiva v lokalite za Bahanou v súlade s Projektom : Zlepšenie zdravotného stavu lesov.

 FOTODOKUMENTÁCIA

Európa investuje do vidieckých oblastí

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckých oblastí.

webová stránka Komisie EÚ týkajúce sa EPFRV

   

 

Zmena zmluvy o Obhospodarovaní lesných pozemkov !!!

Odôvodnenie nutnosti Dodatku č. 1 k zmluve o Obhospodarovaní lesných pozemkov v správe DVNL obce Staškov!

 
 

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov © 2014