Dokumenty

   

Zmluva o obhospodarovaní

 
   

Prihláška


 

 Stanovy schválené na náhradnej členskej schôdzi DVNL obce Staškov 05. 09. 2021

 

 

 Účtovná závierka zostavená k 31. 12. 2020

Výročná správa DVNL obce Staškov za rok 2020

Zápisnica z riadnej a náhradnej členskej schôdze DVNL obce Staškov konanej dňa 05. 09. 2021

 

Účtovná závierka zostavená k 31. 12. 2019

Výročná správa DVNL obce Staškov za rok 2019

Správa OLH za rok 2019

 

Účtovná závierka zostavená k 31. 12. 2018

Zápisnica z riadnej a náhradnej členskej schôdze DVNL obce Staškov konanej dňa 26. 05. 2019

 

Účtovná závierka zostavená k 31. 12. 2017

Výročná správa DVNL obce Staškov za rok 2017

Zápisnica z riadnej a náhradnej členskej schôdze DVNL obce Staškov konanej dňa 22. 04. 2018

 

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2016

Výročná správa DVNL obce Staškov za rok 2016

Zápisnica z riadnej a náhradnej členskej schôdze DVNL obce Staškov konanej dňa 23.04.2017

Správa OLH za rok 2016

Správa kontrolnej komisie za rok 2016

 

Dodatok č. 1 k Zmluve o Obhospodarovaní lesných pozemkov

 

Výročná správa DVNL obce Staškov  za rok 2015

Uzávierka - účtovná uzávierka DVNL obce Staškov  za rok 2015

Správa OLH za rok 2015

Správa kontrolnej komisie za rok 2015

Zápisnica z riadnej a náhradnej členskej schôdze DVNL obce Staškov konanej dňa 08.05.2016

Fondy DVNL

Zápisnica z riadnej členskej schôdze konanej dňa 17.05.2015

Výročná správa DVNL obce Staškov za rok 2014

Účtovná uzávierka 2014

Správa Kontrolnej komisie za rok 2014

Správa OLH za rok 2014

Dražobný poriadok

Organizačný poriadok

Zásady hospodárenia v lese - smernica

Odmeňovanie za prácu v DVNL obce Staškov - smernica

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze DVNL obce Staškov zo dňa 18.05.2014

 
 

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov © 2014