Orgány a zápisnice družstva

Predstavenstvo:

  • RNDr. Sabela Ján       - predseda predstavenstva                            
  • Janošec Ján                - podpredseda predstavenstva
  • Blažíček Miroslav       - člen predstavenstva            
  • Jaroš Pavol                  - člen predstavenstva            
  • Ing. Jurga Stanislav   - člen predstavenstva            
  • Mgr. Latka Jozef         - člen predstavenstva
  • Matlák Pavel                - člen predstavenstva            

Kontrolná komisia:

  • Bc. Tahotná Jana     - predseda kontrolnej komisie
  • Machovčák Vladimír- člen kontrolnej komisie
  • Veselovská Mária     - člen kontrolnej komisie       
   

Miestni delegáti:

 

Kamenišťaská roľa: Blažíček Miroslav
Švadľacka roľa: Kováčiková Ľudmila
Ficková roľa: Badura Štefan
Šinaľska roľa:
Ulichová roľa: Hlubina Jozef
Mišinská roľa: Gulčíková Terézia
Baligová roľa: Balala Ladislav
Murgašská roľa: Machovčák Vladimír

 

Šimulacka roľa: Janošec Ján
Vyhniarska roľa: Kuchyňková Emília
Liková roľa: Šopor Štefan
Martinská roľa: Belko Jozef
Uhrová roľa: Mgr. Latka Jozef
Kotasová roľa: Jaroš Pavol
Kozubová roľa: Belko Martin
Matlacká roľa: RNDr. Sabela Ján

Za Bahanou: Cudráková Anna

OLH: Ing. Ľuboš Greguš

Účtovníčka: Júlia Nekorancová

 

Zápisnice predstavenstva

Zápisnice predstavenstva 2024

Zápisnice predstavenstva 2023

Zápisnice predstavenstva 2022

Zápisnice predstavenstva 2021

Zápisnice predstavenstva 2020

Zápisnice predstavenstva 2019

Zápisnice predstavenstva 2018

Zápisnice predstavenstva 2017

 
 

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov © 2014 - 2024