Výplata nájomného 1. polrok 2022

Oznamujeme  členom DVNL obce Staškov (rezidentom SR), že od  28. 06. 2022 budeme zasielať nájomné z obhospodarovaných lesných pozemkov v katastrálnom území obce Staškov.

Od uvedeného dátumu bude nájomné postupne odosielané členom DVNL bezhotovostným prevodom (na účet) a tiež prostredníctvom Slovenskej pošty a. s. poštovými poukážkami.

V kancelárii DVNL obce Staškov sa nájomné nebude vyplácať.

 

 
 

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov © 2014 - 2024