Oplotenie sadeníc

Vážení členovia DVNL obce Staškov,

v týchto dňoch sme začali s oplotením sadeníc, čím chceme zabrániť ich ničeniu lesnou zverou ( ohryzom) a prispieť tak k prirodzenému rastu stromov v prostredí lesa. Z dôvodu veľkého výskytu kôrovca v našich lesoch a jeho rýchleho rozmnožovaniu, sme zároveň pristúpili k umiestňovaním lapačov, ktoré zabraňujú jeho šíreniu.

Ukážka prác

 
 

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov © 2014 - 2024