Rôzne

ZÁPISNICE PREDSTAVENSTVA DVNL - 2021

- zápisnica z 03. 03. 2021

- zápisnica z 09. 04. 2021

- zápisnica z 29. 04. 2021

- zápisnica z 31. 05. 2021

- zápisnica z 14. 06. 2021

- zápisnica z 28. 06. 2021

- zápisnica z 13. 07. 2021

- zápisnica z 23. 07. 2021

- zápisnica z 03. 08. 2021

- zápisnica z 05. 09. 2021

- zápisnica z 09. 09. 2021

- Výsadba jeseň 2021

- zápisnica z 16. 09. 2021

- Výsadba jeseň 2021 - doplnené role

- zápisnica z 12. 10. 2021

- zápisnica z 19. 10. 2021 - mimoriadne zasadnutie

- zápisnica z 08. 11. 2021

- zápisnica z 23. 11. 2021

- zápisnica z 08. 12. 2021

 

ZÁPISNICE PREDSTAVENSTVA DVNL - 2020

- zápisnica z 19. 02. 2020

- zápisnica z 31. 03. 2020

- zápisnica z 14. - 15. 04. 2020

- zápisnica z 20. 04. 2020

- zápisnica z 29. 05. 2020

- zápisnica z 10. 06. 2020

- zápisnica z 22. - 25. 06. 2020

- zápisnica z 22. - 25. 06. 2020 - doplnený zoznam prítomných dňa 25. 06. 2020

- zápisnica z 29. 06. 2020

- zápisnica z 29. 06. 2020 - oprava textu v bode 3

- zápisnica z 30. 06. 2020

- zápisnica z 07. 07. 2020 zasadnutie o 08,00 hod.

- zápisnica z 07. 07. 2020 zasadnutie o 12,15 hod.

- zápisnica z 16. 07. 2020 zasadnutie o 08,00 hod.

- zápisnica z 16. 07. 2020 zasadnutie o 15,30 hod.

- zápisnica zo zasadnutia s delegátmi za role zo dňa 16. 07. 2020

- zápisnica z 31. 07. 2020

- príloha č. 1 - 4 k Zápisnici zo dňa 31. 07. 2020

- zápisnica zo zasadnutia s delegátmi za role zo dňa 03. 08. 2020

- zápisnica z 17. 08. 2020

- zápisnica z 17. 08. 2020 - oprava textu (dátumu) na strane 2

- zápisnica z 02. 09. 2020

- zápisnica z 02. 09. 2020 - doplnenie prítomných hostí

- zápisnica z 07. 09. 2020

- zápisnica z 24. 09. 2020

- zápisnica z 30. 09. 2020

- zápisnica z 07. 10. 2020

- zápisnica z 16. 10. 2020

- zápisnica z 10. 11. 2020

- zápisnica z 15. 12. 2020

ZÁPISNICE PREDSTAVENSTVA DVNL - 2019

- zápisnica z 13. 02. 2019

- zápisnica z 26. 03. 2019

- zápisnica z 03. 04. 2019

- zápisnica z 20. 05. 2019

- zápisnica z 23. 07. 2019

- zápisnica z 20. 08. 2019

 - zápisnica z 02. 09. 2019

 - zápisnica z 10. 10. 2019

 - zápisnica z 12. 12. 2019

ZÁPISNICE PREDSTAVENSTVA DVNL - 2018

- zápisnica z 09.01.2018

- zápisnica z 05. 02. 2018

- zápisnica z 19. 02. 2018

- zápisnica z 28. 02. 2018

- zápisnica z 12. 03. 2018

- zápisnica z 03. 04. 2018

- zápisnica z 02. 05. 2018

- zápisnica z 31. 05. 2018

- zápisnica z 11. 07. 2018

- zápisnica z 08. 08. 2018

- zápisnica z 13. 09. 2018

- zápisnica z 01. 10. 2018

- zápisnica z 21. 11. 2018

- zápisnica z 11. 12. 2018

ZÁPISNICE PREDSTAVENSTVA DVNL  - 2017

- zápisnica z 19.01.2017

- zápisnica z 20.01.2017

- zápisnica z 30.01.2017

- zápisnica z 28.02.2017

- zápisnica z 16.03.2017

- zápisnica z 21.03.2017

-zápisnica z 06.04.2017

- zápisnica z 07.04.2017

- zápisnica z 09.05.2017

- zápisnica z 11.05.2017

- zápisnica z 22.05.2017

- zápisnica z 01.06.2017

- zápisnica z 15.06.2017

- zápisnica z 10.07.2017

- zápisnica z 07.08.2017

- zápisnica z 12.09.2017

- zápisnica z 19.09.2017

- zápisnica z 12.10.2017

- zápisnica z 18.10.2017

- zápisnica z 24.10.2017

- zápisnica z 07.11.2017

- zápisnica z 22.11.2017

-zápisnica delegátov za jednotlivé roľe z 22.11.2017

- zápisnica z 15.12.2017

- zápisnica z 18.12.2017

 

 

 

 
 

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov © 2014 - 2024