Vyplácanie podielov ZVNL za rok 2014

DVNL obce Staškov oznamuje vlasníkom, že sa vysporiadavajú  nevyplatené  podiely z bývalého Združenia vlastníkov neštátnych lesov obec Staško za kalendárny rok 2014!

Nevyplatené podieli si vlastník može prevziať v kancelárii DVNL obce Staškov v stránkových dňoch.

List členom DVNL obce Staškov

Váženi členovia DVNL obce Staškov.

Vážení vlastníci, spoluvlastníci lesných pozemkov a bývalí členovia ZVNL

Dňa 18.5.2014 bolo založené Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov („ďalej ako DVNL“), ako nástupnícky subjekt po Združení vlastníkov neštátnych lesov Staškov. Jej vznik bol najmä podmienený legislatívnymi zmenami. DVNL je v súčasnosti plnohodnotný podnikateľský subjekt hospodáriaci na staškovských lesných pozemkoch.

V snahe racionálne obhospodarovať lesné pozemky v zmysle platnej legislatívy je potrebné uzatvoriť s DVNL zmluvu o obhospodarovaní Vašich lesných  pozemkov a tým zabezpečiť riadne a zákonné obhospodarovanie.

Čítať ďalej...

 
 

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov © 2014 - 2024